Tandartsen in de Eerstelijnszones (TELZ)

Tandartsen in eerstelijnszones Tandartsen kunnen een actieve rol opnemen binnen een Eerstelijnszone als eerstelijnsambassadeur (ELA).


De eerstelijnsambassadeur is een tandarts die het aanspreekpunt is voor mondzorg binnen zijn/haar Eerstelijnszone en draagt bij aan een kwalitatieve eerstelijnsmondzorg.  Hij/zij is het aanspreekpunt voor andere tandartsen binnen zijn/haar Eerstelijnszone.

 • Als ELA promoot je vanuit jouw maatschappelijk engagement een gezonde mond voor iedereen.
 • Als ELA tracht je mondzorgprojecten te integreren binnen de Eerstelijnszones door actief te netwerken, voorgaande en/of huidige projecten te communiceren naar belanghebbenden ... De TELZ ondersteunt hierin door voorbeelden van actieplannen te delen of bij het opmaken van actieplannen.
 • Als ELA zorg je dat er een vertegenwoordiging vanuit de tandartsen aanwezig is bij vergaderingen van de cluster gezondheidszorg. Je rapporteert de relevante informatie aan jouw collega-tandartsen in het werkveld.
 • Als ELA ben je het centrale aanspreekpunt voor het vormen van netwerken met andere regionale tandartsen en andere (regionale) partners binnen het zorglandschap voor bepaalde projecten, zoals bijvoorbeeld mondhygiënisten of diëtisten.
 • Als ELA kan je jouw expertise over de werking van de Eerstelijnszone delen op studie- en infomomenten met andere tandartsen. Bijgevolg worden andere tandartsen gemotiveerd om te participeren aan de Eerstelijnszone werking.
 • Als ELA communiceer je de acties, initiatieven, projecten die de tandartsen uitvoeren naar de andere tandartsen via de TELZ (Tandartsen in de Eerstelijnszones) en/of andere sociale mediakanalen.
 • Als ELA signaleer en adviseer je de Eerstelijnszone inzake opportuniteiten en knelpunten.De TELZ zal de eerstelijnsambassadeurs onder meer bijstaan in volgende zaken:

 • Informeren over interessante/relevante actieplannen inzake mondzorg
 • Begeleiding bij het opmaken van actieplannen
 • Organiseren van intervisiemomenten met alle eerstelijnsambassadeurs
 • Informeren over belangrijke tijdstippen binnen de Eerstelijnszones zoals het verkiezen van de leden van de Zorgraden, stemmingen over actieplannen, …
 • Samenwerking stimuleren met andere beroepsgroepen opdat actieplannen eenvoudiger kunnen worden opgesteld
 • Delen van interessante/relevante opleidingen vanuit het VIVEL
 • Alle tandartsen in Vlaanderen informeren over de werking van de Eerstelijnszones, via filmpjes en nieuwsbrieven (deze kunnen ook gedeeld worden via de VVT/VBT kanalen)


De TELZ behoudt het versturen van algemene nieuwsbrieven naar alle geregistreerde tandartsen inzake het geven van algemene informatie met betrekking tot de Eerstelijnszones. De eerstelijnsambassadeurs zullen op meer frequente basis worden geïnformeerd over interessante ontwikkelingen. Daarnaast zullen de eerstelijnsambassadeurs ook min. 1 keer per semester worden uitgenodigd voor een informatiesessie waarin kennis uitgewisseld wordt of casussen samen besproken kunnen worden.

Momenteel werd in 43 van de 60 Eerstelijnszones een eerstelijnsambassadeur aangesteld. We starten een campagne om in de overige 17 Eerstelijnszones een eerstelijnsambassadeur te vinden.Vaak gestelde vragen over het opnemen van de rol van eerstelijnsambassadeur

 • Vragen Eerstelijnszones naar ELA’s? Ja, onderstaande Eerstelijnszones zijn uitdrukkelijk op zoek naar een vertegenwoordiging vanuit de tandartsen.
  • Antwerpen Noord
  • Regio Waregem
  • Westkust & Polder
  • Klein-Brabant Vaartland
 • Wat als ik niet aanwezig kan zijn op een vergadering? Je kan altijd een collega afvaardigen, of samenwerken met een andere beroepsgroep zoals de apothekers.
 • Wat als twee Eerstelijnszones nauw samenwerken, mag ik dan de ELA zijn voor beide zones? Indien de werklast behapbaar blijft, vormt dit zeker geen probleem. Dit is ook sterk afhankelijk van de interesse van collega tandartsen uit de Eerstelijnszone.
 • Kunnen mondhygiënisten ook aangesteld worden als ELA? Ja, dit lijkt geen probleem, mondhygiënisten zijn een belangrijke partner in preventie voor tandartsen in het veld.
 • Hoe zit het met de vertegenwoordiging van de tandartsen in de Zorgraad? Er zetelen 9 tandartsen in een Zorgraad: de Zorgraden zijn meestal al verkozen (om de 3 jaar), maar soms vertrekt een zetelend lid. De volgende verkiezingen vinden normaalgezien in 2022 plaats (afhankelijk hoe de Eerstelijnszone omgaat met het coronajaar). 
 • Wie zetelt er in de Zorgraad? Iedereen kan zetelen in de Zorgraad, ook de mondhygiënisten. Indien de leden van de Zorgraad al gekozen zijn, kan je samenwerken met een andere beroepsgroep om voorstellen op tafel te leggen.
 • Hoe kan ik bijdragen buiten de Zorgraad? De interessante projecten voor tandartsen vertrekken vanuit de cluster gezondheidszorg. In deze zetelen enkele vertegenwoordigers, maar bij de vergaderingen is iedereen toegelaten. Als je interesse hebt om een project interdisciplinair opstarten, kan je dit aankaarten tijdens een vergadering van de cluster gezondheidszorg, soms gebeurt dit in specifieke werkgroepen zoals de werkgroep Preventie.
 • Wat als er geen actie gedefinieerd werd binnen mijn Eerstelijnszone rond mondhygiëne? Je kan acties voor de volgende beleidstermijn voorbereiden, maar tegelijkertijd zijn er heel veel acties die een impact hebben op mondhygiëne. Denk maar aan actieplannen rond valpreventie.


Contactgegevens van de eerstelijnsambassadeurs


De contactgegevens van de eerstelijnsambassadeurs die toestemming gaven voor het verspreiden van hun gegevens vind je in onderstaand document.

De plaats van de tandarts binnen deeerstelijnszorg


In haar masterproef onderzoekt Yentl Malaise de visie en attitude van Vlaamse tandartsen ten opzichte van een geïntegreerde eerstelijnszorg en gaat ze op zoek naar de bevorderende en de belemmerende factoren voor hun engagement.


De ELZ waartoe jouw praktijk behoort kan je raadplegen via deze website (https://www.eerstelijnszone.be/). Op deze website vind je ook de contactgegevens van het aanspreekpunt of de stafmedewerkers van de ELZ zodat je het aanspreekpunt van beroepsgroepen die vertegenwoordigd worden in de Eerstelijnszone kan opvragen.

Enkele getuigenissen van tandartsen over hun ervaringen als eerstelijnsambassadeur


PRAKTISCHE VOORBEELDEN/ACTIEPLANNEN UIT DE EERSTELIJNSZONES
Om toe te lichten hoe tandartsen multidisciplinair kunnen samenwerken binnen de Eerstelijn, delen we enkele voorbeelden van actieplannen die gebruik worden binnen Eerstelijnszones.  Je kan de voorgestelde actieplannen downloaden door op het icoontje 'Groot weergeven' rechtsboven te klikken. Bekijk ook zeker het filmpje over welke rol tandartsen kunnen spelen binnen de Eerstelijn!


Actieplan 2021 ELZ Voorkempen: Mondhygiëne bij de kwetsbare groep van 15- tot 25-jarigen

Er werden verschillende acties ondernomen om een zicht te krijgen op het aantal tandartsbezoeken van jongeren tussen 15 en 25 jaar. Om de knelpunten binnen deze doelgroep te visualiseren werden meer dan 1.000 jongeren bevraagd via een enquête. Vervolgens werd er samen met de leerlingenraad van een school gezocht naar concrete acties om de knelpunten weg te werken.  Tijdens dit project werd hiervoor intensief samengewerkt met partners zoals het CLB en Kind en Gezin.

Actieplan 2021 ELZ Kemp & Duin: Aandacht voor betere mondhygiëne op jonge leeftijd 

Dit project is een preventieproject waarbij aandacht wordt besteed aan het belang van een goede mondhygiëne bij kinderen tussen 2 en 5 jaar om vroeg tandbederf tegen te gaan en te voorkomen dat zware en dure gespecialiseerde zorg op termijn nodig is. Dit is een greep uit het actieplan 2021 van de Eerstelijnszone Kemp en Duin waar ingezet wordt op mondzorg.

Actieplan 2021 ELZ Pajottenland: Toegankelijke (preventieve) mondzorg

De Eerstelijnszone Pajottenland heeft de actie “Toegankelijke (preventieve) mondzorg” opgezet. Deze actie wordt getrokken door eerstelijnsambassadeur van Eerstelijnszone Pajottenland, Jean-Paul Souffriau.

Eerstelijnszone (ELZ) Pajottenland wil de (preventieve) mondzorg toegankelijker maken voor kwetsbare gezinnen, in het bijzonder jonge kinderen en jongeren.

Actiefiche 2021 ELZ Pajottenland: Toegankelijke (preventieve) mondzorg

Op de website van Vivel kunnen Eerstelijnszones een template vinden om hun actieplan op te stellen. Hiernaast de ingevulde actiefiche voor het project 'Toegankelijke (preventieve) mondzorg' van ELZ Pajottenland.

Templates voor het opstellen van actieplannen en actiefiches


Op de website van VIVEL kan je een presentatie en templates terugvinden voor het opstellen van een actieplan. Je kan ze downloaden en (laten) afdrukken. Opgelet, het formaat is soms te groot om op een A4 printer af te drukken. Contacteer de TELZ via info@tandartsen.vlaanderen voor vrijblijvende informatie of ondersteuning bij het aanvragen of uitwerken van actieplannen binnen een Eerstelijnszone.

ACTUALITEIT

Om  eenvoudig op de hoogte gehouden te worden van ontwikkelingen binnen de Eerstelijnszones, met een focus op de zaken die interessant zijn voor de tandartsen, werd een LinkedIn groep aangemaakt.