Stuurgroep Tandartsen in de Eerstelijnszones (STELZ)

UPDATE VACCINATIEGeachte collegae,

 

We kijken al lang uit naar de vaccinatie die bijkomend bescherming kan bieden tegen een COVID-19 besmetting. De voorbije weken hebben onze beide beroepsverenigingen grote inspanningen geleverd om de vaccinatiecampagne van de overheid te ondersteunen.

Door meerdere factoren komt de vaccinatiecampagne moeizaam op gang in Vlaanderen. We willen u langs deze weg een stand van zaken geven:

 

  • Sinds vrijdag 12 februari ontvangen alle 95 vaccinatiecentra een beperkt aantal vaccins, om de vaccinatieketen te testen. Hiervoor worden eerstelijnszorgverleners van minder dan 55 jaar uitgenodigd. De lijsten hiervoor worden autonoom aangemaakt door de populatieverantwoordelijke van de vaccinatiecentra. VBT en VVT hebben hier totaal geen inspraak in. Momenteel wordt het hulppersoneel nog niet uitgenodigd.
  • Als er voldoende vaccins beschikbaar zijn, begint de brede vaccinatiecampagne op 22 februari 2021. Het tijdstip van uw vaccinatie is vooral afhankelijk van de leveringen van de fabrikanten.
  • De brede vaccinatiecampagne zal alle tandartsen, hulppersoneel en mondhygiënisten omvatten. De uitnodigingen (inclusief de goedkeuring van de finale lijst) worden door het agentschap Zorg en Gezondheid voorbereid. VBT en VVT hebben hier totaal geen inspraak in.
  • De uitnodigingen worden per post, mail en SMS verstuurd, niemand is verplicht om in te gaan op de uitnodiging. Als een eerste uitnodiging genegeerd wordt zal de prioriteit vervallen en volgt nog een tweede uitnodiging voor de vaccinatie van de brede bevolking. Hou er rekening mee dat de uitnodigingen en de vaccinatie gebeuren op basis van domicilieadres, zowel voor de tandartsen als het hulppersoneel.
  • Op geen enkel ogenblik zal men kunnen kiezen welk vaccin toegediend wordt. Het is de Federale Taskforce Vaccinatie die autonoom beslist welk vaccin aan welke doelgroep wordt toegediend. Dit gebeurt op basis van beschikbaarheid, wetenschappelijke evidentie, ... VBT en VVT hebben geen enkele inspraak voor wat betreft de keuze van vaccin voor de sector mondzorg. Het is de overheid die beslist!

Meer informatie over het verloop van de vaccinatie voor zorgprofessionals?We beseffen ten zeerste dat de onduidelijkheden, de moeilijke werkomstandigheden, … bij velen van ons onzekerheid en onvrede veroorzaken.  Het feit dat tandartsen met AstraZeneca gevaccineerd worden, lokt heel wat reacties uit. We hebben daar veel begrip voor en nemen deze terechte bezorgdheid mee in het continue overleg dat we met de betrokken instanties hebben.

 

We vernemen via onze wetenschappelijke contacten dat het AstraZeneca vaccin naar alle waarschijnlijkheid eind deze maand ook voor 55-plussers toegestaan wordt, op basis van nieuwe resultaten uit USA en UK. De enige reden waarom de EU het nu nog niet toelaat is omdat er te weinig deelnemers boven de 55 jaar betrokken waren bij de eerdere studies. De doeltreffendheid van het AstraZeneca vaccin 21 dagen na de eerste vaccinatie ligt dicht bij de andere vaccins voor wat betreft ernstig ziek worden en hospitalisatie. De neveneffecten zijn voor de drie vaccins gelijklopend en verdwijnen na een paar dagen inname van paracetamol.

Wat de doeltreffendheid is van de huidig gebruikte vaccins tegen nieuwe mutaties, alsook wat de beschermingsgraad zal zijn van vaccins die nog zullen erkend worden, is momenteel onduidelijk.


Verder moeten we nog benadrukken dat alle geldende beschermings- en quarantainemaatregelen momenteel tot nader order moeten opgevolgd worden, ook door de gevaccineerden. Deze richtlijnen worden momenteel herbekeken door Sciensano. We houden u hiervan op de hoogte.

We blijven in nauw contact met alle deskundigen en instanties om de best mogelijke bescherming te bekomen voor tandartsen, die gezien hun professionele activiteiten intensief worden blootgesteld aan een mogelijke COVID-19 besmetting.


We leven in uiterst moeilijke en gespannen tijden. Hopelijk kan de brede vaccinatie van de tandartsen starten op 22 februari en zijn er voldoende vaccins ter beschikking zodat tegen half maart alle collegae die dit wensen gevaccineerd zijn.

 

Met collegiale groeten,

 

 

 

Philippe Decroock                                          Frank Herrebout

Voorzitter VVT                                               Voorzitter VBT

 

 

Meer wetenschappelijke onderbouw, kan je vinden via volgende links:

 

Webinar Prof. Van Damme


Nu de vaccinaties er zijn en er in de media heel wat desinformatie wordt verspreid, is een degelijke informatiecampagne noodzakelijk. Daarom nodigde de Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen (VBT) Professor dr. Pierre Van Damme (vaccinoloog Universiteit Antwerpen en lid van de taskforce vaccinatie) uit voor een webinar voor de tandartsen over vaccineren. Gedurende anderhalf uur gaf Professor Van Damme op dinsdag 16 februari uitleg over de ontwikkeling en de effectiviteit van het vaccin. Nadien konden vragen gesteld worden.


Bekijk de webinar via onderstaande knop. Kijkers dienen wel eerst een account aan te vragen met vermelding hun rizivnummer via vragen@vbt.be. Ook de begeleidende powerpoint kan je hier downloaden.

VVT/VBT IN DE PERS

In de artsenkrant verscheen een artikel over de vaccinatie. Het VVT/VBT fungeert als liaison voor de beroepsgroepen voor tandheelkundigen en mondhygiënisten.

FAQ Covid-19 vaccinatie mondzorg

 

 

Wanneer zal ik gevaccineerd worden?

De startdatum voor de sector mondzorg is verschoven naar de week van 22 februari 2021.

 

Waar zal ik mijn vaccin krijgen?

Iedereen zal gevaccineerd worden in het vaccinatiecentrum van het domicilieadres.

 

Kan ik mij nog registreren om een prioritair vaccin te krijgen?

Wij bezorgden op 5 februari de gegevens van de geregistreerde tandartsen, mondhygiënisten en assisterend personeel aan de overheid. Momenteel kunnen aanvullende registraties nog worden meegedeeld via infovaccinatie@tandartsen.vlaanderen

 

Welk vaccin zullen wij krijgen? 

Er worden momenteel onvoldoende Pfizer en Moderna vaccins geleverd. Vanaf 22 februari zijn er  voldoende Astra Zeneca vaccins beschikbaar die aan de zorgverleners jonger dan 55 jaar worden toegediend. De oudere zorgverlener krijgt een ander vaccin.
De grens ligt op 55+ dus vanaf het geboortejaar 1966. Tot en met geboortejaar 1965 worden opgeroepen voor vaccinatie met Astra Zeneca.

Als je zeker bent dat je tot de risicopatiënten behoort, kan je wachten op een uitnodiging in die groep (zal vermoedelijk in april-mei zijn met mRna vaccin, maar dit moet nog definitief beslist worden).
Je vindt een goede webinar over de werking van de vaccins op https://vbt.clevercast.com/cert/browse/yozo

 

Moet ik mij laten vaccineren als ik mij geregistreerd heb?

Door de registratie ontvangt u een uitnodiging tot vaccinatie. Dit is geen akkoord over het al dan niet gevaccineerd willen worden. Dat kan u beslissen bij ontvangst van de uitnodiging.

 

Door wie zal het vaccin toegediend worden?

De vaccinaties zullen toegediend worden door personen die daartoe gemachtigd zijn.

 

Krijgen we een bewijs van de vaccinatie?

U krijgt bij een 1ste vaccinatie het bewijs en een afspraak voor de 2de vaccinatie. Ook via https://www.vaccinnet.be/ zal u uw vaccinatie kunnen terugvinden.

 

Ik ben zwanger, is het aangewezen om te vaccineren? Zijn er aanbevelingen?

De Hoge Gezondheidsraad heeft hierover zeer recent een advies geformuleerd: Advies 9622 - Vaccinatie tegen COVID-19 bij de zwangere vrouw | FOD Volksgezondheid (belgium.be)

Voor persoonlijk advies neemt u best contact op met uw huisarts en/of gynaecoloog.

 

Ik ben zwanger en laat me nu niet vaccineren. Kan ik mij nu registreren en het vaccin laten zetten als ik bevallen ben?

U kan zich nu registeren, wanneer u de uitnodiging tot vaccinatie ontvangt van de overheid bent u niet verplicht hierop in te gaan, u zal dan later terecht komen in de categorie ‘algemene bevolking’.

De Hoge Gezondheidsraad heeft hierover zeer recent een advies geformuleerd: Advies 9622 - Vaccinatie tegen COVID-19 bij de zwangere vrouw | FOD Volksgezondheid (belgium.be)

 

Ik wil mij niet laten vaccineren. Moet ik dit ergens melden?

U hoeft dit nergens te melden. Wanneer u de bevraging niet invult, zal u niet uitgenodigd worden als eerstelijnszorgverlener. Uw vaccin aan iemand anders geven zal niet kunnen gezien gevaccineerd wordt op vertoon van e-ID.

 


Vragen over de vaccinatie?

Contacteer infovaccinatie@tandartsen.vlaanderen