Stuurgroep Tandartsen in de Eerstelijnszones (STELZ)

UPDATE VACCINATIEDe mogelijkheid om via de liaison als zorgverleners in te schrijven voor prioritaire vaccinatie is afgelopen.


HULP GEVRAAGD VOOR VACCINATIECENTRA

Binnenkort schakelt de vaccinatiecampagne nogmaals een versnelling hoger.  Tijdens de maand juni worden er meer dan 700.000 vaccins per week geplaatst.   De logistieke organisatie is enorm en veel tandartsen engageerden zich reeds om mee te werken in de vaccinatiecentra.  Wij wil u hiervoor uitdrukkelijk bedanken!


Sommige vaccinatiecentra signaleerden dat het moeilijk is om voorbereiders en verdunners te vinden om de enorme massa aan vaccins te prepareren.  Het zou deze vaccinatiecentra enorm helpen indien er vanuit de tandartsengroep extra voorbereiders en verdunners zich aanmelden via www.helpdehelpers.be.


Bent u bereid een van de geëngageerde voorbereiders en verdunners te worden om mee te helpen om de vaccinatiecampagne op snelheid te brengen en te houden, meld u dan zo spoedig mogelijk aan op www.helpdehelpers.be


Ter garantie van de activiteiten die worden aangeboden in een vaccinatiecentrum en de risico’s die daarmee gepaard gaan, werd door Ethias een gratis verzekeringsdekking uitgewerkt. Deze verzekering heeft als doelstelling de entiteiten die belast zijn met de organisatie van de COVID-19 vaccinatie én iedereen die in het kader hiervan wordt aangesteld, ongeacht zijn statuut, de nodige waarborgen te bieden.  Belangrijk hierbij is dat de aanstelling als tandarts-vrijwilliger conform is aan de Wet 6 november 2020. Daarenboven moet bevestigd worden dat hij als vrijwilliger aangesteld is. Indien de tandarts als zelfstandige is aangesteld, is er geen volledige dekking. Lees hieronder de volledige toelichting over deze gratis dekking.FAQ Covid-19 vaccinatie mondzorg

 

Kan ik me als zorgverlener nog aanmelden om het vaccin prioritair te ontvangen?

De mogelijkheid om zorgverleners (en hulppersoneel) door te geven die prioritair  gevaccineerd worden, werd door de overheid afgesloten op 17/03/2021.

U zal dus opgeroepen worden samen met de algemene bevolking (of eventueel vroeger mocht u bij de risicopatiënten behoren).

 

Hoe weet ik of ik me tijdig heb aangemeld als prioritaire zorgverlener? Hoe weet ik of ik op de lijst sta van de prioritaire zorgverstrekkers?

U kan dit nakijken via  https://extern.departementwvg.be/staikopdelijst

 

Ik ben als tandarts werkzaam in België maar gedomicilieerd in het buitenland, wanneer zal ik mijn uitnodiging tot vaccinatie ontvangen?

Een domicilieadres hebben in België is de voornaamste voorwaarde om gevaccineerd te kunnen worden. Tandartsen zonder domicilieadres in België worden dus niet opgenomen in de prioritaire lijst. Dit is een beslissing van de overheid waar wij spijtig genoeg als liaison niets aan kunnen veranderen.