Tandartsen in de
Eerstelijnszones
(TELZ)


WELKOM bij de Tandartsen in de Eerstelijnszones (TELZ)De Tandartsen in de Eerstelijnszones (TELZ) is een samenwerking tussen het Verbond van Vlaamse Tandartsen (VVT) en de Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen (VBT) en heeft als opdracht – ondersteund door het Departement Zorg – om de integratie van tandartsen in de werking van de eerstelijnszones te versterken. 


Op deze website kunnen tandartsen terecht om informatie te verkrijgen over de werking van de Eerstelijnszones, de rol van de tandarts als eerstelijnsambassadeur en lopende/afgeronde mondzorgprojecten binnen de verschillende eerstelijnszones.Eerstelijnszone Meetjesland West is op zoek naar een tandarts die de rol van eerstelijnsambassadeur (ELA) wenst in te vullen. De eerstelijnsambassadeur is een tandarts die optreedt als aanspreekpunt voor mondzorg binnen zijn/haar Eerstelijnszone en bijdraagt aan een kwalitatieve eerstelijnsmondzorg.

 

Wat houdt dit concreet in?

  • Een tandarts die verbindend kan werken met oog voor specifieke doelgroepen en die interdisciplinair durft denken. Een tandarts die de brug kan slaan tussen tandartsen in de regio enerzijds en andere zorgactoren anderzijds.
  • Voor de Eerstelijnszone Meetjesland West is het vooral van belang om, zoals voor alle andere beroepsgroepen, een aanspreekpunt te hebben voor vragen in verband met mondzorg (vb. in het kader van lopende projecten binnen de Eerstelijnszone).
  • De opdracht ligt in eerste instantie bij netwerk opbouwend werken door bijvoorbeeld aanwezig te zijn op lokale vergadermomenten.

MASTERPROEF

De plaats van de tandarts binnen de eerstelijnszorg.

Onderzoek


Yentl Malaise schreef in 2022 haar masterproef in de richting Master of Science in de Tandheelkunde over de plaats van de tandarts binnen de eerstelijnszorg. In deze masterproef werd de visie en attitude van Vlaamse tandartsen ten opzichte van een geïntegreerde eerstelijnszorg bevraagd en werd er gezocht naar bevorderende en belemmerende factoren voor hun eigen engagement.

Opmerkelijke conclusies


De meeste tandartsen weten niet wat een Eerstelijnszone is of binnen welke zone ze zelf werken.

Tandartsen vinden dat mondgezond-heid een belangrijke plaats moet innemen binnen de ELZ, maar wensen zelf vaak geen engagement aan te gaan.

Bij het polsen naar de rol van de tandarts binnen de ELZ wordt vooral praktijkgericht gefocust op preventie en opvangen van urgenties worden.

De samenwerking met andere zorgverleners wordt als belangrijk benoemd, maar tandartsen hebben vaak het gevoel er niet bij te horen.


Aanbevelingen


Om de tandzorg beter te betrekken binnen de ELZ, worden in de masterproef enkele beleidsaanbevelingen geformuleerd richting de Vlaamse Overheid.

Word eenvoudig op de hoogte gehouden van het laatste relevante nieuws via
LinkedIn of Facebook!