Tandartsen in de Eerstelijnszones (TELZ)


WELKOM bij de Tandartsen in de Eerstelijnszones (TELZ)
De Tandartsen in de Eerstelijnszones (TELZ) is een samenwerking tussen het Verbond der Vlaamse Tandartsen (VVT) en de Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen (VBT) en heeft als opdracht – ondersteund door Agentschap Zorg en Gezondheid – om de integratie van tandartsen in de werking van de eerstelijnszones te versterken. Op deze website kunnen tandartsen terecht om informatie te verkrijgen over de werking van de Eerstelijnszones en meerbepaald over de rol die tandartsen kunnen opnemen binnen de Eerstelijn.


Hier kunnen de gegevens teruggevonden worden van de eerstelijnsambassadeurs. We zijn op nog zoek naar eerstelijnsambassadeurs voor een aantal Eerstelijnszones. Lees hier meer daarover.


Opname WEBINAR 

"Een praktische invulling van de rol van de tandartsen binnen de ELZ"

Op 22 april 2021 organiseerden we een webinar waarin de mogelijkheden voor tandartsen om een rol op te nemen binnen een Eerstelijnszone geschetst werden aan de hand van een praktisch voorbeeld uit een Eerstelijnszone. In totaal waren er 97 tandartsen ingeschreven, waarvan 61 tandartsen effectief aanwezig. De opname van deze webinar kan u hieronder bekijken.


Om de theoretische concepten praktisch in te vullen, bracht tandarts Jos Hoffbauer het project “Preventieve mondzorg bij jonge kinderen”. Mijnheer Hoffbauer gaf toelichting bij het beleidsplan en de samenstelling van de zorgraad van de Eerstelijnszone. 


Meer informatie: Bekijk HIER zeker ook onze infographic over de organisatie van de ELZ!

ACTUALITEIT

Om  eenvoudig op de hoogte gehouden te worden van ontwikkelingen binnen de Eerstelijnszones, met een focus op de zaken die interessant zijn voor de tandartsen, werd een LinkedIn groep aangemaakt.