Tandartsen in de
Eerstelijnszones
(TELZ)


WELKOM bij de Tandartsen in de Eerstelijnszones (TELZ)De Tandartsen in de Eerstelijnszones (TELZ) is een samenwerking tussen het Verbond der Vlaamse Tandartsen (VVT) en de Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen (VBT) en heeft als opdracht – ondersteund door Agentschap Zorg en Gezondheid – om de integratie van tandartsen in de werking van de eerstelijnszones te versterken. 


Op deze website kunnen tandartsen terecht om informatie te verkrijgen over de werking van de Eerstelijnszones, de rol van de tandarts als eerstelijnsambassadeur en lopende/afgeronde mondzorgprojecten binnen de verschillende eerstelijnszones.Eerstelijnszone Vlaamse Ardennen is op zoek naar een tandarts die de rol van eerstelijnsambassadeur (ELA) wenst in te vullen. De eerstelijnsambassadeur is een tandarts die optreedt als aanspreekpunt voor mondzorg binnen zijn/haar Eerstelijnszone en bijdraagt aan een kwalitatieve eerstelijnsmondzorg.

 

Wat houdt dit concreet in?

  • Voor de Eerstelijnszone Vlaamse Ardennen is het vooral van belang om, zoals voor alle andere beroepsgroepen, een aanspreekpunt te hebben voor vragen in verband met mondzorg (vb. in het kader van lopende projecten binnen de Eerstelijnszone).
  • Een contactpersoon is voor de Eerstelijnszone in eerste instantie voldoende.
  • In sommige Eerstelijnszones zetelt er een tandarts in de zorgraad, maar dit is voor hen geen vereiste.
  • Indien de tandarts wenst toe te treden tot het bestuursorgaan is dat zeker en vast mogelijk.

 

Meer info over de lopende projecten binnen de ELZ Vlaamse Ardennen vind je hier.

MASTERPROEF

De plaats van de tandarts binnen de eerstelijnszorg.

Onderzoek


Yentl Malaise schreef in 2022 haar masterproef in de richting Master of Science in de Tandheelkunde over de plaats van de tandarts binnen de eerstelijnszorg. In deze masterproef werd de visie en attitude van Vlaamse tandartsen ten opzichte van een geïntegreerde eerstelijnszorg bevraagd en werd er gezocht naar bevorderende en belemmerende factoren voor hun eigen engagement.

Opmerkelijke conclusies


De meeste tandartsen weten niet wat een Eerstelijnszone is of binnen welke zone ze zelf werken.

Tandartsen vinden dat mondgezond-heid een belangrijke plaats moet innemen binnen de ELZ, maar wensen zelf vaak geen engagement aan te gaan.

Bij het polsen naar de rol van de tandarts binnen de ELZ wordt vooral praktijkgericht gefocust op preventie en opvangen van urgenties worden.

De samenwerking met andere zorgverleners wordt als belangrijk benoemd, maar tandartsen hebben vaak het gevoel er niet bij te horen.


Aanbevelingen


Om de tandzorg beter te betrekken binnen de ELZ, worden in de masterproef enkele beleidsaanbevelingen geformuleerd richting de Vlaamse Overheid.

Word eenvoudig op de hoogte gehouden van de laatste relevante nieuwtjes via onze Linkedin-pagina.