Tandartsen in de Eerstelijnszones (TELZ)


WELKOM bij de Tandartsen in de Eerstelijnszones (TELZ)
De Tandartsen in de Eerstelijnszones (TELZ) is een samenwerking tussen het Verbond der Vlaamse Tandartsen (VVT) en de Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen (VBT) en heeft als opdracht – ondersteund door Agentschap Zorg en Gezondheid – om de integratie van tandartsen in de werking van de eerstelijnszones te versterken. Op deze website kunnen tandartsen terecht om informatie te verkrijgen over de werking van de Eerstelijnszones en meerbepaald over de rol die tandartsen kunnen opnemen binnen de Eerstelijn.


Hier kunnen de gegevens teruggevonden worden van de eerstelijnsambassadeurs. We zijn op nog zoek naar eerstelijnsambassadeurs voor een aantal Eerstelijnszones. Lees hier meer daarover.


Opname WEBINAR 

"Een praktische invulling van de rol van de tandartsen binnen de ELZ"

Op 22 april 2021 organiseerden we een webinar waarin de mogelijkheden voor tandartsen om een rol op te nemen binnen een Eerstelijnszone geschetst werden aan de hand van een praktisch voorbeeld uit een Eerstelijnszone. In totaal waren er 97 tandartsen ingeschreven, waarvan 61 tandartsen effectief aanwezig. De opname van deze webinar kan u hieronder bekijken.


Om de theoretische concepten praktisch in te vullen, bracht tandarts Jos Hoffbauer het project “Preventieve mondzorg bij jonge kinderen”. Mijnheer Hoffbauer gaf toelichting bij het beleidsplan en de samenstelling van de zorgraad van de Eerstelijnszone. 


Meer informatie: Bekijk HIER zeker ook onze infographic over de organisatie van de ELZ!

ACTUALITEIT

Om  eenvoudig op de hoogte gehouden te worden van ontwikkelingen binnen de Eerstelijnszones, met een focus op de zaken die interessant zijn voor de tandartsen, werd een LinkedIn groep aangemaakt. 

Oproep: Tandartsen gezocht voor Oekraïense vluchtelingen

De schrijnende situatie van mensen op de vlucht laat ons niet onberoerd. De oorlog in Oekraïne brengt momenteel veel Oekraïense vluchtelingen naar ons land. In het kader van het Europese tijdelijk beschermingsstatuut opent het RIZIV de ziekteverzekering voor deze mensen. We zoeken collegae die humanitaire hulp willen verrichten.


Inschrijven bij een Belgisch ziekenfonds.

Om recht op RIZIV terugbetaling te verkrijgen moeten de oorlogsvluchtelingen zich inschrijven bij een Belgisch ziekenfonds. Deze inschrijving gaat retroactief in vanaf de eerste dag van het kwartaal waarin de vluchteling het bewijs van registratie of het attest tijdelijke bescherming ontvangt. We raden daarom aan te wachten tot de Oekraïense patiënt ingeschreven is bij een ziekenfonds vooraleer de verstrekkingen aan te rekenen. Oekraïense vluchtelingen krijgen recht op een verhoogde tegemoetkoming zodra ze ingeschreven zijn.


Taalproblemen

Het is moeilijk om een patiënt goed te helpen, als je niet met elkaar kan communiceren. De lokale besturen kunnen hiervoor tolken oproepen. Onze Nederlandse zustervereniging (KNMT) heeft een aantal hulpmiddelen ter beschikking gesteld  die kunnen helpen in de communicatie met Oekraïense vluchtelingen. Je kan deze kaarten Vertaling oekraine (knmt.nl) downloaden en printen. Meer taalinformatie van Domus Medica vind je hier.


Wil je Oekraïense vluchtelingen tandheelkundig helpen?

De vluchtelingen hebben nooit de kans gekregen om bij ons een vaste tandarts te zoeken en hebben het dus bijzonder moeilijk om bij dringende tandheelkundige zorg geholpen te worden. Vanwege veelvuldige verzoeken vanuit Domus Medica, VIVEL en de Eerstelijnszones om te helpen met de organisatie van tandheelkundige zorg voor Oekraïense vluchtelingen, hebben VVT en VBT  besloten dat actie hiervoor ethisch noodzakelijk is.


Vlaamse praktijken die bereid zijn dringende tandheelkundige zorg te bieden aan Oekraïense oorlogsvluchtelingen kunnen zich hieronder aanmelden. De lijst van deze praktijken wordt ter beschikking gesteld van de lokale besturen/de Zorgraden van de Eerstelijnszones, die de praktijken kunnen contacteren bij dringende zorgvraag.


We suggereren om de dringende zorg te verlenen aan conventiehonoraria. Niet terugbetaalde prestaties worden door de patiënt betaald.


Door de druk over verschillende praktijken te verdelen wordt de vraag haalbaar en wordt de situatie beter beheersbaar voor iedereen. Alvast dank voor uw bereidwillige medewerking.Frank Herrebout                                                                    Philippe Decroock

Voorzitter VBT                                                                              Voorzitter VVT