Tandartsen in de
Eerstelijnszones
(TELZ)

PROJECT IN DE KIJKER

Mondzorg voor kwetsbare kinderenIn het project 'Mondzorg voor kwetsbare kinderen' zet de Eerstelijnszone Antwerpen-Zuid in op de bewustmaking van het belang van mondhygiëne bij jongeren en hun ouders.


In het geval van interesse of bij vragen kan steeds contact opgenomen worden met Carolina Beltran Monroy via volgend e-mailadres: Carolina.BeltranMonroy@UGent.be

Carolina Beltran Monroy is een mondhygiëniste uit Antwerpen. Zij maakt het project Mondzorg voor kwetsbare kinderen kenbaar binnen Eerstelijnszone Antwerpen-Zuid. 

Het mondzorgproject voor kwetsbare kinderen wordt uitgerold binnen de meest kwetsbare wijken in Antwerpen, meer specifiek Hoboken, Wilrijk en Kiel. Het project is het gevolg van een samenwerking tussen verschillende partijen: Stad Antwerpen, Gezonde mond en VVT (studieclub Antwerpen). Het doel van dit project bestaat erin om mensen bewust bezig te laten zijn met mondzorg en deze tot bij de tandarts of mondhygiënist te krijgen. De doelgroep zijn jongeren tot 18 jaar en hun ouders.


Binnen het project worden verschillende initiatieven genomen:

 • Infosessies: er worden infosessies georganiseerd voor een 15-tal personen waarbij 3 pijlers aan bod komen:
  • Tandenpoetsen
  • Voeding
  • Tandartsbezoek
 • Groepsscreening/individuele screening: op regelmatige basis worden mondscreeningen georganiseerd bij kwetsbare groepen:
  • In de buurtwerkingen zelf/ wijkgezondheidscentrum
  • Hierbij wordt gekeken naar de mond en wordt persoonlijk advies verleend
  • Een verwijsbrief wordt opgesteld met daarbij de resultaten van het onderzoek, het adres van tandartsen in de periferie en de contactgegevens van de mondhygiëniste
 • Opleiden van mondzorgcoaches: met als doel deze initiatieven ook na afloop van de projectduur (2024) te duurzaam te kunnen implementeren.
  • Iedereen die dit wenst, kan mondzorgcoach worden en dient als aanspreekpunt voor de mensen in het kader van mondzorg.
  • Een mondzorgcoach geeft advies over mondzorg en helpt bij de begeleiding hiervan.


Actieplannen ELZHier vind je een overzicht van actieplannen die werden opgesteld binnen verschillende eerstelijnszones:

Actieplan 2021 ELZ Voorkempen: Mondhygiëne bij de kwetsbare groep van 15- tot 25-jarigen


Er werden verschillende acties ondernomen om een zicht te krijgen op het aantal tandartsbezoeken van jongeren tussen 15 en 25 jaar. Om de knelpunten binnen deze doelgroep te visualiseren werden meer dan 1.000 jongeren bevraagd via een enquête. Vervolgens werd er samen met de leerlingenraad van een school gezocht naar concrete acties om de knelpunten weg te werken. Tijdens dit project werd hiervoor intensief samengewerkt met partners zoals het CLB en Kind en Gezin.


Actieplan 2021 ELZ Kemp & Duin: Aandacht voor betere mondhygiëne op jonge leeftijd


Dit project is een preventieproject waarbij aandacht wordt besteed aan het belang van een goede mondhygiëne bij kinderen tussen 2 en 5 jaar om vroeg tandbederf tegen te gaan en te voorkomen dat zware en dure gespecialiseerde zorg op termijn nodig is. Dit is een greep uit het actieplan 2021 van de Eerstelijnszone Kemp en Duin waar ingezet wordt op mondzorg.

Actieplan 2021 ELZ Pajottenland: Toegankelijke (preventieve) mondzorg


De Eerstelijnszone Pajottenland heeft de actie “Toegankelijke (preventieve) mondzorg” opgezet. Deze actie wordt getrokken door eerstelijnsambassadeur van Eerstelijnszone Pajottenland, Jean-Paul Souffriau.

Eerstelijnszone (ELZ) Pajottenland wil de (preventieve) mondzorg toegankelijker maken voor kwetsbare gezinnen, in het bijzonder jonge kinderen en jongeren.

Templates voor het opstellen van actieplannen en actiefiches


Op de website van VIVEL kan je een presentatie en templates terugvinden voor het opstellen van een actieplan. Je kan ze downloaden en (laten) afdrukken. Opgelet, het formaat is soms te groot om op een A4 printer af te drukken. Contacteer de TELZ via info@tandartsen.vlaanderen voor vrijblijvende informatie of ondersteuning bij het aanvragen of uitwerken van actieplannen binnen een Eerstelijnszone.

Word eenvoudig op de hoogte gehouden van de laatste relevante nieuwtjes via onze Linkedin-pagina.