Tandartsen in de
Eerstelijnszones
(TELZ)

Wat is TELZ?


De Tandartsen in de Eerstelijnszones (TELZ) is een samenwerking tussen het Verbond der Vlaamse Tandartsen (VVT) en de Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen (VBT) en heeft als doel om de integratie van tandartsen in de werking van de Eerstelijnszones (ELZ) te versterken.


De TELZ wordt ondersteund door het Departement Zorg.


Ontstaan


 • TELZ is ontstaan vanuit de vraag van het Departement Zorg om de vertegenwoordiging van de tandartsen binnen de Eerstelijnszones verder uit te bouwen en een performante werking te ondersteunen. Om dit project te begeleiden richtten VVT en VBT in 2020 samen de STELZ op, zijnde de “Stuurgroep Tandartsen in Eerstelijn”.
 • De STELZ is een orgaan dat periodiek samenkomt om enkele strategische beslissingen te maken inzake de uitbouw van de beroepsverenigingen geënt op de Eerstelijnszones.
 • Gezien de verschillende lokale organisaties van de VVT (georganiseerd in provinciale raden en lokale studieclubs) en het VBT (georganiseerd in provinciale raden) en de alternatieve organisatie vanuit de wachtdienstzones, kiezen VVT en VBT ervoor om te werken met een vlakke structuur waarbij de 60 eerstelijnsambassadeurs rechtstreeks in contact staan met de leden van de STELZ, die de kennis en expertise over Eerstelijnszone werking bundelen.
 • Ter gelegenheid hiervan wordt de STELZ omgedoopt tot de TELZ (Tandartsen in de Eerstelijnszone). De TELZ is het aanspreekpunt voor tandartsen inzake vragen over de Eerstelijn en voor potentiële partners voor multidisciplinaire samenwerkingen op strategisch niveau.
 • Dankzij de vlakke organisatiestructuur willen VVT en VBT samenwerkingsverbanden tussen tandartsen in een bepaalde regio faciliteren om zo de rol van de tandarts in het huidig en toekomstig zorglandschap te versterken.Doel


 • Door samen te werken willen het VVT en de VBT de betrokkenheid van de tandarts in de Eerstelijnversterken en zorgen voor een goede afstemming tussen de ELZ en de structuren van beide organisaties en de wachtdienstzones.


 • De TELZ zal in het bijzonder inzetten op:
  • De ontwikkeling van een samenwerkingsplatform tussen VBT en VVT gecreëerd op Vlaams niveau
  • Het communiceren over het doel, de inhoud en de werking van de ELZ via de communicatiekanalen (tijdschriften, nieuwsbrieven, websites) van de beide beroepsverenigingen
  • De ontwikkeling van gemeenschappelijke aanspreekpunten voor de tandartsen in de ELZ
  • Het informeren van de tandartsen over de werking van de ELZ en promoten van actieve participatie van de tandartsen aan de werkzaamheden in hun lokale Zorgraden
  • Het ontwikkelen en in stand houden van de kennis aangaande het beschikbare zorgaanbod aan tandartsen per ELZ
  • Het stimuleren van interdisciplinaire en multidisciplinaire samenwerking in de ELZActies


 • Organiseren digitale ronde tafels
 • Nieuwsbrieven
 • Aanwezigheid op mondzorggerelateerde evenementen
 • Les Ugent – KU Leuven
 • Ondersteuning Oekraïense vluchtelingen
 • Ondersteuning EerstelijnsambassadeursINFOGRAPHIC TELZ: Toelichting werking ELZ 

Alle informatie over Eerstelijnszones, Zorgraden, Regionale zorgzones, de Vlaamse Sociale Kaart en het Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn (VIVEL) kan je gebundeld terugvinden in deze infographic.